Je bekijkt nu Dronekaart voor Open en Specific categorie

Dronekaart voor Open en Specific categorie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Nieuws

Dronekaart voor Open en Specific Categorie

dronekaart no fly zones drone kaart aeret staatcourant vitale infrastructuur
Staatscourant vs Kaart

Per 31 december 2020 is de (definitieve) aangepaste wet- en regelgeving gepubliceerd voor dronevliegen in de Open en Specific categorie. Hierbij zijn ook aanvullende no-fly zones uitgegeven welke zijn verschenen in de Staatscourant en als (open) data zijn vrijgegeven. Deze informatie is gebruikt om de Drone PreFlight kaart te updaten.

Deze nieuwe no-fly zones zijn bijvoorbeeld afstandsbuffers voor  vitale infrastructuur, gevangenissen en havengebieden. Naar aanleiding van de door de Overheid gepubliceerde no-fly zones is de (gratis) Drone PreFlight kaart aangepast, verrijkt en gepubliceerd. Tevens zijn hierbij de beperkingen te lezen voor de subcategorieën A1/A3 en A2 in de Open Categorie, zoals de afstand tot deze objecten.

Voor de begripvorming van de dronepiloot zijn deze nieuwe no-fly zones rondom infrastructuur gecategoriseerd op de kaart:

 • Havengebied
 • BRZO bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)
 • Nucleaire instellingen
 • Beveiligde gebieden
 • Penitentiaire inrichtingen

Verschillen in kaart Drone PreFlight en Brondata

verschil drone kaart open data aeret industrie open specific
Aeret (oranje) vs Brondata (groen)

De door de Overheid aangeleverde brondataset hebben we vergeleken met eigen datasets. De oplettende gebruiker zal enkele (kleine) verschillen opvallen. Deze verschillen tussen de brondata en eigen data verzamelen we en willen we terug koppelen. Een klein overzicht:

 • Locatie BRZO bedrijven: Sommige locaties van no-fly zone cirkels rondom BRZO bedrijven verschillen. Zie voorbeeld afbeelding.
 • BRZO bedrijven in haven gebied: Alle BRZO bedrijven die binnen de categorie havengebied vallen zijn niet zichtbaar. Voor de Open Categorie is dit niet per se noodzakelijk, de havengebieden zijn (toch al) een no-fly zone. Echter voor de Specific vlieger vonden we het wel relevant om deze gebieden ook te visualiseren zodat zij deze kunnen gebruiken voor de risico-analyse.
 • Ongecontroleerde velden: Onder de oude regeling (ROC / Light) waren vliegvelden zoals hangglidervelden, zweefvliegvelden en MLA  velden zichtbaar als 3km radius cirkels. In de nieuwe (bron)dataset zijn deze velden niet meer zichtbaar als (no-fly) zone. In Drone PreFlight zijn deze gebieden nog zichtbaar met de melding dat men hier moet oppassen en laagvliegend bemand vliegverkeer kan verwachten.

Uitsplitsing Drone PreFlight – Open en Specific

Per 2021 gaan we de dienst de (commerciële) dienst Drone PreFlight Pro uitsplitsen voor twee gebruikers groepen:

 • Drone PreFlight Pro – Open: toegespitst op dronepiloten in de categorie Open (A1/A3 en A2)
 • Drone PreFlight Pro – Specific: toegespitst op dronepiloten in de categorie Specific

Voor een overzicht in de verschillen tussen deze diensten wijzen we u graag door naar de overzichtspagina.
Voor een overzicht in de prijzen verwijzen we u graag door naar de prijzenpagina.

Aanpassing Drone PreFlight prijzen 2021

De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van de dronekaart onveranderd gebleven. Met alle nieuwe aanpassingen, functionaliteiten en doorontwikkelingen voeren we een (kleine) prijsverhoging in voor nieuwe gebruikers.

 • Drone PreFlight Pro – Specific Kwartaal: €44.95 (was €39,95)
 • Drone PreFlight Pro – Specific Jaar: €149.95 (was €139,95)
 • Drone PreFlight Pro – Open Kwartaal: €24.95 (nieuwe gebruikers categorie)
 • Drone PreFlight Pro – Open Jaar: €89,95 (nieuwe gebruikers categorie)
 • Drone PreFlight Basic – €0,00 (Gratis)