Je bekijkt nu Afwijkingen in bronnen Drone No-Fly zones

Afwijkingen in bronnen Drone No-Fly zones

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Afwijkingen No-Fly zones geconstateerd

verschil drone kaart no fly zones eaip staatscourant
Verschil eAIP en Staatscourant

Per 31 december 2020 is de Europese wet en regelgeving van kracht geworden voor drone piloten. Een belangrijke aanpassing die Drone PreFlight heeft gedaan is de Nederlandse dronekaart updaten met nieuwe no-fly zones, havengebied etc. Hierbij is gebruik gemaakt van de (officiële) bronnen zoals de Staatscourant om de No-Fly zones op de dronekaart te visualiseren. Deze gebieden zijn ook gevisualiseerd in een PDOK viewer.

Helaas zijn er in deze (officiële) documenten enkele onvolledigheden geslopen waarmee gebieden bijvoorbeeld afweken van het eAIP. In deze brondocumenten staan (GPS)locaties die een gebied of route beschrijven waar beperkingen voor dronepiloten gelden. Hieronder staan de afwijkingen die geconstateerd zijn. Hierbij willen we ook dank uitspreken voor de drone-community voor het melden van verschillen. Deze afwijkingen hebben we gecommuniceerd Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Afwijkingen in Staatscourant

De volgende gebieden staan onvolledig in de Staatscourant 2020, 66579 maar zijn wel correct weergegeven in de PDOK viewer.

  • Havengebied Rotterdam
  • Havengebied Dordrecht/Papendrecht
  • Havengebied Kanaalhavens (Terneuzen)
  • Havengebied Moerdijk
  • Laagvlieggebieden GLV IX (Maas/Waal)
  • Laagvlieggebieden GLV XI (Wieringermeerpolder)

Afwijkingen in PDOK viewer

verschil drone kaart no fly zones pdok en drone preflight dronekaart
Breedte Laagvliegroute

De laagvliegroutes zijn als een te smalle strook / No-Fly zone weergegeven op de PDOK kaart. In de PDOK viewer staan deze No-Fly zone gebieden als een totale breedte van 1 nautical mile (1852 mtr). De correcte breedte moet 1 nautical mile aan beide zijden van de laagvliegroute zijn, dus de totale breedte van 2 nautical mile (3704 mtr). In bijgevoegde afbeelding zie je de verschillen gevisualiseerd zoals in de PDOK viewer en in Drone PreFlight. Deze gebieden zijn permanent actief en geldt een maximum hoogte van 30 meter voor A1/A2 piloten. Voor dronecategorie A3 is vliegen in de laagvliegroutes verboden.

Correcties in officiële bronnen No Fly zones.

Inmiddels is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een actie gestart om dit in de nieuwe regeling te corrigeren die hopelijk 1 maart, maar uiterlijk 1 april van kracht moet zijn. In Drone PreFlight Basic en Pro staan de (juiste) gebieden, zoals deze beschreven zijn in het eAIP.

Foutje op de Dronekaart gevonden?

Heb je zelf iets op de Drone PreFlight kaart gevonden wat afwijkt? Laat het ons weten via het feedback-formulier. Wij communiceren deze afwijkingen door naar ons contactpersoon binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.