Natura 2000

Natura 2000

You are here:

Natura 2000 op Drone kaart

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. In deze gebieden (in Nederland) is het mogelijk voor ROC houders om te vliegen met drones, als zij hiervoor een ontheffing hebben gekregen. In Drone PreFlight Pro staan deze gebieden op de drone kaart onder de subgroep “Natuur en Milieu”. Tevens zijn ook de vogelbroedgebieden en locaties waar grote concentraties ooievaars broeden op de kaart gevisualiseerd.

Een klik op een gebied levert een popup met aanvullende informatie op de drone kaart.

drone preflight pro natura2000 natuur beschermd gebied kaart

Drone PreFlight Pro Aanvragen

Heb je nog geen Pro account? Vraag deze dan gemakkelijk hier aan.

Account aanvragen