CTR – Control Zone

CTR – Control Zone

You are here:

Luchtruim en No Fly zones

Een van de belangrijkste datasets binnen Drone PreFlight Pro is de categorie luchtruim.  De dronekaart is gebaseerd op data van het Kadaster, Staatscourant, LVNL en PDOK. Deze luchtruiminformatie is uitgebreid door Aeret met o.a. metadata. Door met kleuren en beschrijvingen per laag te werken is het duidelijk voor de pilot in de categorie Open (A1/A3 en A2) en Specific, wat de beperkingen binnen dit gebied zijn

CTR: Control Zone

De luchtverkeersleiding is verantwoordelijk voor de separatie tussen IFR verkeer en VRF verkeer (waaronder RPAS / Drones) in een CTR. VFR verkeer onderling (waaronder RPAS / Drones) is in de CTR zelf verantwoordelijk voor onderlinge separatie. Deze gebieden zijn rood gekleurd op de kaart. In de popup is aanvullende informatie beschikbaar zoals:

  • Naam gebied
  • Onder- en bovengrens in mtr en ft
  • Afkorting
  • CTR Militair of Civiel
  • Beperkingen voor Open (A1/A3 en A2) en Specific
  • Aanvullende uitleg
  • Download PDF aanvraag incidentele inzet (alleen mil. CTR)
  • Contactinformatie

drone preflight pro schiphol kaart no fly zone open a1 a2 a3 specific

Bekijk ook deze luchtruim gebieden

De dataset luchtruim omvat meerdere groepen, bekijk ook:

Drone PreFlight Pro Aanvragen

Heb je nog geen Pro account? Vraag deze dan gemakkelijk hier aan.

Vorige Binnenring / Buitenring CTR
Volgende Helihaven