Militair Oefengebied

Militair (Oefen)gebied op dronekaart Een militaire oefening is het trainen van militaire eenheden door middel van een realistische oefening, zonder dat er daadwerkelijke gevechtshandelingen plaatsvinden. Het doel is om de…

Lees verder Militair Oefengebied

Zeehavens

Zeehavens op dronekaart De 5 grote zeehavens (met 13 locaties) zijn als no fly zone gedefinieerd voor de categorie Open (A1/A3 en A2) Dit zijn: Westpoort Eemshaven Delfzijl Fivelpoort Rotterdam…

Lees verder Zeehavens

Penitentiaire Inrichting

Gevangenissen op Dronekaart Rondom de gevangenissen (penitentiaire inrichtingen) in Nederland zijn No Fly Zones gedefinieerd met een straal van 500 meter rondom het object. Deze staan op de dronekaart gevisualiseerd…

Lees verder Penitentiaire Inrichting

BRZO Industrie

Met de invoering van de Europese wet- en regelgeving  op 31-12-2020 is ook een lijst met BRZO bedrijven gepubliceerd. BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Hier is het verboden…

Lees verder BRZO Industrie

Zendmasten

Locaties van Zendmasten Zendmasten zoals GSM masten of UMTS masten kunnen mogelijke interferentie opleveren op je zendsignaal van en naar je drone. Binnen deze kaartlaag op de drone kaart zie…

Lees verder Zendmasten

Hoogspanningsmasten

Locaties Hoogspanningsmasten en leidingen Hoogspanningsmasten kunnen een risico vormen voor een drone door hun hoogte en elektromagnetische straling die van invloed kan zijn op interferentie op het stuur / datasignaal…

Lees verder Hoogspanningsmasten

Windturbines

Locatie Windturbines Windturbines kunnen een mogelijk risico vormen door hun hoogte en diameter van de wieken. Voor drone-operators die inspecties aan windmolens doen kan dit een handige aanvulling vormen voor…

Lees verder Windturbines

Havengebied en vaarwegen

Havens, vaarwegen & hectometermarkering In de categorie Infrastructuur heeft men ook beschikking over de laag "havengebied" op de drone kaart. Deze haven gebieden vallen onder de vitale infrastructuur en zijn…

Lees verder Havengebied en vaarwegen

Spoorwegen

Spoorwegen en Hectometermarkering In Nederland ligt ruim 7000 km spoor. Afhankelijk van je type drone gebruik, Categorie Open (A1/A3 en A2) of Specific, dien je hier een bepaalde afstand van…

Lees verder Spoorwegen

Hectometerborden

Hectometermarkering In de groep Wegen is de laag hectometermarkeringen toegevoegd (de locatie van de hectometerborden). Deze verschijnen als punten op de drone kaart met de bijbehorende hectometermarkering.  Men kan op…

Lees verder Hectometerborden