Databronnen

Waar halen jullie de drone no-fly zone data vandaan?

Een vraag die we regelmatig krijgen is waar we de informatie vandaan halen om de digitale kaart met drone no fly zones te genereren. Helaas is het tot op heden (nog) niet mogelijk alle luchtruim-informatie vanuit één geverifieerde bron te halen. Drone PreFlight haalt bij een groot aantal (geverifieerde) databronnen en transformeert deze voor dronepiloten. Hieronder zie je een globaal overzicht waar we onze informatie vandaan halen. 

Statische Informatie
Statische Informatie

Luchtruim informatie

Deze informatie van de no-fly zones vormt de basis van onze dronekaart en halen wij uit verschillende officiële bronnen zoals het eAIP, LVNL, Wettenbank Overheid, Staatscourant en PDOK.

Drone PreFlight filtert deze informatie en voegt aanvullende metadata toe waarmee het voor dronepiloten duidelijk wordt of zij ergens wel of niet mogen vliegen. Deze informatie wordt periodiek gecontroleerd op updates en waar nodig aangepast.

Dynamische Informatie
Dynamische Informatie

NOTAMs

Tijdelijke luchtruimbeperkingen / sluitingen of aanpassingen worden gevisualiseerd in de NOTAM (NOtice To AirMen) laag.

Deze (dynamische) laag wordt meerdere keren per dag ververst om piloten een actuele stand van zaken te geven op de dronekaart waar aanvullende beperkingen gelden.

Vitale Infrastructuur
Vitale Infrastructuur

Extra risico gebieden

Per 31-12-2020 is de Europese drone wet- en regelgeving actief geworden. Hierbij is ook een lijst vitale infrastructurele objecten gepubliceerd. 

Drone PreFlight heeft de locatie van deze objecten verrijkt met type en beschrijving en op de dronekaart gevisualiseerd. Van sommige vitale processen, zoals drinkwaterproductielocaties, is de dataset zelf opgebouwd (omdat deze door de overheid niet is gepubliceerd) en gevisualiseerd op de dronekaart.